U kunt bij ons onder andere terecht voor:
  • het oprichten van een stichting of een vereniging;
  • het oprichten van een besloten vennootschap;
  • inbreng in een besloten vennootschap;
  • wijziging van de statuten van een vennootschap;
  • overdracht van aandelen in het kapitaal van een besloten vennootschap;
  • certificering van aandelen;
  • fusie en splitsing van vennootschappen;
  • structuurveranderingen van vennootschappen.

Als een vereniging zonder notariële akte is opgericht, dan zijn alle bestuurders hoofdelijk aansprakelijk. Bij een notariële oprichting is dat niet het geval. Het is dus beter dat de akte notarieel wordt vastgelegd.

Een stichting kent geen leden en mag geen winstoogmerk hebben.
In de meeste gevallen van de oprichting van een stichting is het de bedoeling dat men onder de zogenaamde ANBI regeling gaat vallen. Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden voor 90% of meer een algemeen belang dienen.

Voor de oprichting van een besloten vennootschap heeft u geen minimumkapitaal meer nodig. De akte kan flexibel ingericht worden (Flex B.V.)
In de statuten staan ondermeer de naam en doel van de BV, de vestigingsplaats, de waarde van de aandelen, tot welk maximaal bedrag aandelen kunnen worden uitgegeven en de blokkeringsregeling (dit is een regeling die beperkt om aandelen aan anderen over te dragen).
Uitgifte en levering van aandelen op naam moeten in de notariële akte worden vastgelegd.
De notaris schrijft de BV in na ondertekening in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Heeft u zich, als ondernemer, wel eens de vraag gesteld of de gekozen bedrijfsvorm nog wel de juiste is.
De notaris kan u daar bij helpen. Hij is onafhankelijk en betrekt zowel uw privé situatie als de veranderende wettelijke en fiscale regels bij zijn advies over uw rechtszekerheid.
Heeft u een eigen bedrijf of bent u startende ondernemer?
Doe de test om te bepalen welke bedrijfsvorm het beste bij uw onderneming past.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op of stuur een e-mail via de contactpagina

Openingstijden

Voor informatie en/of een prijsopgave, kunt u contact met ons opnemen.
Onze openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur.

Of via ons Contactformulier

  

Ons adres

Zwartelaan 28
2271 BR Voorburg

070-387 06 02
info@notariskantoordom.nl