Het personen- en familierecht heeft betrekking op onder meer samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap, eigen huis, kinderen, bewind, schenken, erven, executeur, behandeling van een nalatenschap.

Als u samenwoont of gaat samenwonen, is het afsluiten van een notarieel samenlevingscontract ten zeerste aan te raden, zeker als u een eigen huis gaat kopen.
Bij het opstarten van een eigen bedrijf is het verstandig om huwelijksvoorwaarden te maken.
Bij de aankoop van een eigen huis kan de notaris u goed adviseren over onder meer het wel of niet op beider naam zetten.
Heeft u kinderen, dan is het een noodzaak om een testament op te laten maken met een "voogdijregeling".
Ook als u al jaren samen bent is het goed om eens na te gaan of de gemaakte afspraken nog wel passen bij uw huidige situatie, privé en zakelijk.
Een eigen bedrijf, de komst van kinderen of een toekomstige schenking kan een reden zijn om uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst aan te passen.

Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt? Zonder testament wordt uw nalatenschap volgens vaste regels verdeeld onder uw naaste familie. Heeft u andere wensen voor uw nabestaanden? Leg uw laatste wil dan vast in een testament. Hier vindt u een checklist.

Bewindvoeringsprocedures zijn van belang ingeval iemand zijn eigen wil niet meer kan verklaren of zijn vermogen niet zelf kan beheren. De notaris kan voor de cliënt een verzoekschrift bij de rechtbank indienen en hem verder op weg helpen.
Eenvoudiger is het om een een uitgebreide notariële volmacht op te laten maken, ook wel het levenstestament genoemd.
 
Als u schenkingen wilt doen, doe het dan bij notariële akte! De schenking heeft dan bewijskracht.

Bij erfenissen doet men er verstandig aan de notaris te raadplegen. Die kan dan middels het Centraal Testamenten Register informeren of iemand inderdaad erfgenaam is. Verder adviseert de notaris de cliënt of hij de nalatenschap:
- Zuiver aanvaarden moet (dat betekent dat de erfgenaam alles van de nalatenschap aanvaardt, ook de schulden).
- Beneficiair dient te aanvaarden (dat betekent dat de erfgenaam er niet zeker van is of er meer schulden dan baten zijn). Deze beneficiaire aanvaarding moet door de notaris bij de rechtbank worden aangevraagd.
- kan verwerpen (dat betekent dat de erfgenaam niets met de nalatenschap te maken wilt hebben). Ook dit moet door de notaris bij de rechtbank worden aangevraagd.

De executeur is degene die bij testament is aangesteld om de zaken na overlijden voor alle betrokken partijen te regelen.
De behandeling van een nalatenschap is via de notaris verplicht ingeval er: minderjarige erfgenamen zijn, als een erfgenaam betrokken is wiens vermogen onder bewind staat, bij de verdeling van onroerend goed en bij verdeling van aandelen in een BV.

Informatie over erfbelasting

Kijk ook bij onze brochures.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op of stuur een e-mail via de contactpagina

Openingstijden

Voor informatie en/of een prijsopgave, kunt u contact met ons opnemen.
Onze openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur.

Of via ons Contactformulier

  

Ons adres

Zwartelaan 28
2271 BR Voorburg

070-387 06 02
info@notariskantoordom.nl