Zoveel mogelijk belasting voorkomen bij overlijden.
 

Informatie inzake erfbelasting.

"Voorkomen is beter dan genezen"

Sinds 1 januari 2010 kennen we in plaats van successiebelasting de term "erfbelasting".
Tevens is per bovenstaande datum het tarief ingrijpend gewijzigd.
We kennen nu nog twee tariefgroepen.
De eerste tariefgroep betreft de ouders, kinderen en kleinkinderen.
De tweede tariefgroep betreft "alle anderen".

Voor de eerste tariefgroep kennen we nu twee percentages, namelijk tot €118.000,-- een percentage
van 10% en vanaf dat bedrag, ongeacht de hoogte van het erfdeel, een percentage van 20%.
Voor kinderen is er de vrijstelling van €19.000,--. De echtgenoot/partner heeft een vrijstelling van € 600.000,--.
Voor de tweede groep gelden percentages van 30% en 40%. De vrijstelling voor deze groep is slechts €2.000,--.
Het lijkt allemaal heel positief, immers het toptarief van 68% is verdwenen.
Wat velen niet beseffen, is dat ingeval u een zogenaamd "langstlevende testament" heeft of als u geen testament heeft en daardoor het versterferfrecht geldt, dat de langstlevende de verschuldigde erfbelasting, voor de kinderen moet voorschieten.
Om de grootte van het bedrag aan te geven, geef ik hierbij een voorbeeld.
Stel u bent in gemeenschap van goederen gehuwd en u heeft twee kinderen.
Er is een totaal bezit van €600.000,-- (dus inclusief huis).
De gemeenschap betreft dan de ene helft €300.000,--. De nalatenschap de andere helft, of €300.000,--.
In de nalatenschap delen dan de langstlevende en de kinderen, ieder voor 1/3 deel, of €100.000,-- per erfgenaam.
De langstlevende heeft dus geen erfbelasting voor zichzelf te betalen, maar hij of zij moet wel de erfbelasting voor de kinderen "voorschieten". In dit voorbeeld betekent het dat er per kind slechts een vrijstelling van €19.000,-- is en zal er afgerekend moeten worden over €81.000,00 per kind, oftewel totaal meteen te betalen 2 x €8.100,-- of €16.200,--.
Dat is een groot bedrag. Vaak zit de waarde in de "stenen" en heeft men niet voldoende liggende gelden. Voorts zou het kunnen dat u er op inkomen op achteruit gaat, immers de echtgenoot/partner is weggevallen.
Om te voorkomen dat de langstlevende meteen in geldproblemen komt is er de mogelijkheid van een testament waarbij u de langstlevende tot enig erfgenaam benoemt met daaraan gekoppeld een zogenaamde "tweetrapsmakingclausule".
Die clausule houdt in dat wat de langstlevende "onverteerd en vervreemd" over heeft van wat er geërfd is van de eerst stervende, dat deel gaat dan naar de afstammelingen toe. Op deze manier betalen de kinderen pas als de langstlevende komt te overlijden.
De pijn blijft er wel, maar is zachter, immers veelal worden "de stenen" na overlijden van de langstlevende verkocht en is er genoeg geld voorhanden om de erfbelasting te betalen. Een nadeel kan zijn dat het mogelijk is dat de kinderen na het overlijden van de langstlevende meer moeten betalen. Het is afhankelijk van wat de langstlevende zelf nalaat.

In de door de notaris op te maken testamenten kunnen ook nog vele variabelen worden opgenomen, hiervan noem ik er slechts enkele, namelijk een geldlegaat van het maximaal vrijgestelde bedrag voor de kinderen, uitsluitingsclausule en executeursbenoeming.

Mijn advies luidt aan allen die met bovenstaande te maken gaan krijgen om contact op te nemen met het mijn kantoor voor een onderhoud, zodat u later niet voor een onaangename verrassing komt te staan.

Kijk ook bij onze brochures voor de huidige tarieven.

Openingstijden

Voor informatie en/of een prijsopgave, kunt u contact met ons opnemen.
Onze openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur.

Of via ons Contactformulier

  

Ons adres

Zwartelaan 28
2271 BR Voorburg

070-387 06 02
info@notariskantoordom.nl