Op 1 oktober 2012 treedt de wet voor de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht in werking, waardoor het eenvoudiger wordt om een bv op te richten. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
- Aandeelhouders krijgen meer vrijheid bij de inrichting van de statuten.
- Het verplichte startkapitaal van 18.000 euro, de bankverklaring en de accountantscontrole worden afgeschaft.
- Het wordt gemakkelijker om uw aandelen over te dragen. Het wordt eenvoudiger om buiten de algemene vergadering besluiten te nemen.
- Het is mogelijk om te werken met aandelen zonder stemrecht of zonder winstrecht.
- Schuldeisers worden beter beschermd.
Heeft u zich, als ondernemer, wel eens de vraag gesteld of de gekozen bedrijfsvorm nog wel de juiste is.
De notaris kan u daar bij helpen. Hij is onafhankelijk en betrekt zowel uw privé situatie als de veranderende wettelijke en fiscale regels bij zijn advies over uw rechtszekerheid.
Heeft u een eigen bedrijf of bent u startende ondernemer?
Doe de test om te bepalen welke bedrijfsvorm het beste bij uw onderneming past.

Openingstijden

Voor informatie en/of een prijsopgave, kunt u contact met ons opnemen.
Onze openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur.

Of via ons Contactformulier

  

Ons adres

Zwartelaan 28
2271 BR Voorburg

070-387 06 02
info@notariskantoordom.nl